Szkolenia

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) - wymagane dla wszystkich nowo zatrudnianych pracowników

Szkolenia okresowe dla:
pracodawców
kadry kierowniczej,
pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
kadry inżynieryjno - technicznej

Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:
pracodawców,
kadry kierowniczej,
pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, umożliwia zaktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez samodzielne zapoznanie się z otrzymanymi materiałami. Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość dokształcania się pracownika w czasie i w miejscu, które jest dla niego najdogodniejsze. Zamiast spędzać cały dzień na szkoleniu pracownik zapoznaje się z dostarczonymi przez nas materiałami w dowolnej dla siebie chwili. (metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych).