Usługi P.POŻ.

W zakresie Usług Przeciwpożarowych oferujemy Państwu:
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji PPOŻ.,
Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami,
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej również w formie kursu,
Analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wybuchowego - audyt PPOŻ.
Cykliczną kontrolę obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego,
Opracowanie rozmieszczenia gaśnic i ich optymalny dobór,
Przestrzeganie terminów przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż. zgodnych z prawem,
Prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej zgodnej z przepisami,
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami,
Szkolenia ppoż. pracowników,
Doradztwo w zakresie prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych,
Przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia ewakuacji obiektów,
Reprezentowanie przed Państwową Strażą Pożarną.